അമ്മയെപ്പോലെയാണ് (ഗോമാതാ) പശുവിനെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകള്‍ കരുതുന്നതെങ്കിലും കുറച്ചു വൈക്കോലും രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഒരു കെട്ടുനോട്ടും കൂടി ഏതൊരു പശുവിനു കൊടുത്താലും അത് വൈക്കോലായിരിക്കും കടിച്ചെടുക്കുക. രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഒരു നോട്ടുകൊടുത്താല്‍ തന്നെയും അനേകം കെട്ടു വൈക്കോല്‍ വാങ്ങാമെന്ന് ഒരു പശുവിനും അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മളുടെ കാര്യവും പലപ്പോഴും ഇതുപോലെയാണ്. കാര്യങ്ങള്‍ ശരിക്കും നിരീക്ഷിക്കാനൊ അവയുടെ വില മനസ്സിലാക്കാനൊ നമുക്ക് പലപ്പോഴും സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഈ കുറിപ്പുകള്‍ സഹായകങ്ങളാകട്ടെ.

Nireekshanangal (നിരീക്ഷണങ്ങള്‍)

SKU: 614
₹110.00Price
 • Book :Nireekshanangal
  Author :Sadhu Ittiyavirah
  Category :Reflections
  ISBN :9789388909433
  Binding :Paperback
  First published : November 2019
  Publisher : Atmabooks
  Edition : 1
  Number of pages :112
  Language : Malayalam

 • Facebook
 • YouTube

Atma Books

Shop

Socials

Be The First To Know

Pavanatma publishers,
St. Alphonsa Capuchin Ashram, KOZHIKODE,

KL 673016, IN

09846124800

Sign up for our newsletter

Copyright © 2018 pavanatma publishers pvt ltd - All Rights Reserved.