നിതാന്തമായ ശ്രമവും, അനുപമമായ ചിന്തയും, തുടര്‍ച്ചയായ അന്വേഷണവും, അനുഭവവും കൈമുതലാക്കിയാണ് നൂറ്റന്പതു നുറുങ്ങു കവിതകള്‍ക്ക് രൂപം കൊടുത്തത് എന്ന് കുറിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന പദസന്പത്ത് അനുയോജ്യമായി ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ നുറുങ്ങിനും അര്‍ത്ഥവ്യാപ്തി നല്‍കുന്ന കവിതകള്‍.

Dhanam Janadipathyam (ധനം ജനാധിപത്യം)

SKU: 622
₹60.00Price
 • Book : Dhanam Janadipathyam
  Author : Sukumar Arikuzha
  Category : Poems
  ISBN : 9789388909792
  Binding : Paperback
  First published : February 2020
  Publisher :  Atmabooks
  Edition : 1
  Number of pages :64
  Language : Malayalam

 • Facebook
 • YouTube

Atma Books

Shop

Socials

Be The First To Know

Pavanatma publishers,
St. Alphonsa Capuchin Ashram, KOZHIKODE,

KL 673016, IN

09846124800

Sign up for our newsletter

Copyright © 2018 pavanatma publishers pvt ltd - All Rights Reserved.