ഒരു കൂട്ടം യുവകവികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് കയ്യാല ക്യാന്പസ് കവിതകള്‍ എന്ന ഈ പുസ്തകം. കയ്യാല ഒരു പ്രതീകമാണ്. ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള മണ്ണും ചെറുകല്ലുകളുമുപയാഗിച്ചാണ് കയ്യാല നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. മരപ്പലകകൊണ്ട് അത് തല്ലിയുറപ്പിക്കുന്നു. പച്ചച്ചെടികളും പായലുകളും കള്ളിമുള്ളുകളുമതില്‍ വളരുന്നു. കുറുനരികള്‍ കൂടുണ്ടാക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണഭിത്തിയായ കയ്യാല മതിലുകളില്ലാത്ത ലോകത്തെയാണ് വിഭാവന ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ വര്‍ഷവും കയ്യാല പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എഴുത്തും കയ്യാല പോലെയാണ്.

Kayyala (കയ്യാല ക്യാന്പസ് കവിതകള്‍)

SKU: 637
₹280.00Price
 • Book : Kayyala
  Author : Dr. Saji Karingola, Dr. Binu Sachivothamapuram
  Category : Peoms 
  ISBN : 9789388909969
  Binding : Paperback
  First published : May 2020
  Publisher :  Atmabooks
  Edition : 1
  Number of pages :240
  Language : Malayalam

 • Facebook
 • YouTube

Atma Books

Shop

Socials

Be The First To Know

Pavanatma publishers,
St. Alphonsa Capuchin Ashram, KOZHIKODE,

KL 673016, IN

09846124800

Sign up for our newsletter

Copyright © 2018 pavanatma publishers pvt ltd - All Rights Reserved.