സ്വതന്ത്രവും പൂര്‍വ്വബാധ്യതകളില്ലാത്തതുമായ തുറന്ന രൂപമാണ് റംഷാദിന്‍റെ കവിതകള്‍ക്ക്. അവ ഒരു അടുത്ത കൂട്ടുകാരനെപ്പോലെ വായനക്കാരോട് സംവദിക്കുന്നു. നാട്യങ്ങളില്ലാതെ, ഋജുരേഖകളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സഞ്ചാരം. അമിതമായ ആത്മനിഷ്ഠതയോ ആശയക്ലിഷ്ടതയോ ഇല്ലാത്ത ഈ കവിതകള്‍ നമ്മുടെ പരിചിതലോകത്തിലെ മനുഷ്യരും വസ്തുക്കളും കാഴ്ചകളും കൊണ്ട് സമൃദ്ധമാണ്.

ldavazhikalile idayasannidhyam (ഇടവഴികളിലെ ഇടയസാന്നിധ്യം)

SKU: 643
₹130.00Price
 • Book : Twenty Twenty
  Author : M.Ramshad
  Category : Peoms 
  ISBN : 9789388909792
  Binding : Paperback
  First published : June 2020
  Publisher :  Atmabooks
  Edition : 1
  Number of pages :64
  Language : Malayalam

 • Facebook
 • YouTube

Atma Books

Shop

Socials

Be The First To Know

Pavanatma publishers,
St. Alphonsa Capuchin Ashram, KOZHIKODE,

KL 673016, IN

09846124800

Sign up for our newsletter

Copyright © 2018 pavanatma publishers pvt ltd - All Rights Reserved.