ആകര്‍ഷകമായ രൂപത്തിലും സചിത്ര ആഖ്യാനത്തോടും കൂടി കുട്ടികളില്‍ വായന വളര്‍ത്തി അവരെ മഹാതമാക്കളെയും വിശുദ്ധാത്മാക്കളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം അവരില്‍ പദസന്പത്ത് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനും ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം നേടിയെടുക്കാനുമായി ആത്മ ബുക്സിന്‍റെ പുതിയ സംരംഭം സചിത്ര കൂട്ടുകാര്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്

Mahathma Gandhi (മഹാത്മാഗാന്ധി)

₹35.00Price
 • Book : Mahathma Gandhi (മഹാത്മാഗാന്ധി)
  Author : M. Mullamattam
  Category : Biography
  ISBN : 9788193856963
  Binding : Paperback
  First published
  Publisher : Atmabooks
  Edition : 1
  Number of pages
  Language : Malayalam

 • Facebook
 • YouTube

Atma Books

Shop

Socials

Be The First To Know

Pavanatma publishers,
St. Alphonsa Capuchin Ashram, KOZHIKODE,

KL 673016, IN

09846124800

Sign up for our newsletter

Copyright © 2018 pavanatma publishers pvt ltd - All Rights Reserved.