എല്‍.പി.എസ്.റ്റി, യു.പി.എസ്.റ്റി, കെ.ടെറ്റ്, സെറ്റ് തുടങ്ങി വിവിധ മത്സരപരീക്ഷകളിലെ പാഠ്യവിഷയത്തെ ആധാരമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പരീക്ഷാ പരിശീലനസഹായക പുസ്തകമാണ് അധ്യാപനം സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും. ശിശുമനഃശാസ്ത്രം, കൗമാരമനഃശാസ്ത്രം, വിദ്യാഭ്യാസ തത്വചിന്ത, ബോധനശാസ്ത്രം (പെഡഗോഗി) മലയാളം ശൈലികള്‍, പ്രയോഗങ്ങള്‍, പഴഞ്ചൊല്ലുകള്‍, വ്യാകരണം (പാര്‍ട്ട് 2/3), എച്ച്. എസ്.റ്റി, പരീക്ഷയില്‍ ചോദിച്ചു വരുന്ന കേരള നവോത്ഥാനം, ഭരണഘടന എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളെയും സമഗ്രമായി ഈ പുസ്തകത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവ കൂടാതെ കെ.ടെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ മുന്‍വര്‍ഷ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും അനുുബന്ധമായി ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. വിവിധങ്ങളായ പരീക്ഷകള്‍ക്ക് ഉന്നത മാര്‍ക്ക് നേടി വിജയപഥത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറാന്‍ ഓരോ പഠിതാവിനും ഈ ഗ്രന്ഥം ഉപകരിക്കപ്പെടും.

Adhyapanam Sidhanthavum Prayogavum

SKU: 668
₹540.00Price
 • Book : Adhyapanam Sidhanthavum Prayogavum
  Author : Suvitha Jinto
  Category : Reference
  ISBN : 978-81-947868-0-1
  Binding : Paperback
  First published : October 2020
  Publisher : Pavanatma Publishers Pvt. Ltd.
  Edition : 1
  Number of pages : 432
  Language : Malayalam

 • Facebook
 • YouTube

Atma Books

Shop

Socials

Be The First To Know

Pavanatma publishers,
St. Alphonsa Capuchin Ashram, KOZHIKODE,

KL 673016, IN

09846124800

Sign up for our newsletter

Copyright © 2018 pavanatma publishers pvt ltd - All Rights Reserved.